ਔਰਤ-ਮਰਦ ਬਰਾਬਰਤਾ: 190 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ 123ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ/Gender equality: India ranks 123rd out of 190 countries

8 March 2021 berkalanludhiana 0

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ, ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੇਰਕਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਮਾਰਚ: ਔਰਤ-ਮਰਦ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ […]