ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (Lal Bahadur Shastri): ਇਕ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਹਾਨਾਇਕ

2 October 2021 berkalanludhiana 0

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਕਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲ਼ਿਆ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਨੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ: ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (Shastri) ਇਕ […]